ביטוח

ביטוח

במהלך חייו של כל אדם וכל עסק תעלה שאלה ביטוחית מסוג כלשהו. בין אם המדובר בביטוח רכוש ובין אם המדובר בביטוח גוף, הוראות הפוליסה, גם אם נראות מובנות, אינן חזות הכל שכן חלות עליהן מסכת דינים מסועפת אותה יש להכיר ולהבין על מנת להגיע למשמעות ולגבולות החיסוי (הכיסוי הביטוחי). 

יש לנו את ההבנה והמומחיות בדיני הביטוח על מנת שנוכל לייעץ ולייצג בסבך הסוגיות הביטוחיות, בין אם הנך חברת ביטוח, עסק או אדם פרטי, אנו כאן כדי להפוך את לשון חוזה הביטוח (הפוליסה) והחוק לפשוטים ונהירים יותר. כך שתוכל לבחן את מעמדך המשפטי בין כצד לחוזה הביטוח ובין כצד שלישי לו. 

הכיסויים הביטוחים מתחלקים לביטוחי רכוש, חבות וגוף והנפוצים שבהם כוללים:

  • ביטוחי רכב
  • ביטוחי דירה
  • ביטוחי עסק 
  • ביטוחי אחריות 
  • ביטוחי חיים
  • ביטוחי בריאות
  • ביטוח נסיעות חו"ל 
  • ביטוחים ייעודיים 

 

פוליסה יכולה לכלול יותר מכיסוי ביטוחי אחד. כך, למשל, פוליסת ביטוח עסק יכולה לכלול כיסוי לרכוש העסק, כיסוי לחבות בעל העסק (כמעביד, לצד שלישי אחריות מקצועית ועוד) לכיסוי נזק רכוש וכן נזק גוף. 

פרקי הפוליסה מאופיינים לפי קבוצות שונות. לעיתים בהתאם לסיכון המכוסה כגון נזקי אש,  מים, טרור; לעיתים בהתאם למושא הביטוח הדומם, כגון, סחורה בהעברה, ציוד מכני הנדסי, ציוד אלקטרוני; ולעיתים על פי מושא ביטוח החבות, כגון, ביטוח לרופאים, מהנדסים, קבלנים, צד שלישי וכד'.

חלק חשוב בכל פוליסה הינו חלק החריגים, בין אם מצוין בתוך לשון הפוליסה, בין אם כחלק מהפרק הרלבנטי ובין אם כפרק נוסף לכל חלקי הפוליסה. על הוראות הפוליסה המהוות חריג לחיסוי הביטוחי חל סט כללים נוסף הקובע את גדר תחולתם בכל מקרה ומקרה. 

כיצד אנו יכולים לעזור?

WhatsApp
ברוכים הבאים למשרד ניצן בר-אילן חברת עורכי דין
לכל שאלה מוזמנים לשלוח לנו הודעה
דילוג לתוכן