עריכת יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על תפיסה חברתית אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסויימים. המונח שהחוק קובע הוא "להבין בעניין" מסוים או לקבל החלטות בקשר אליו, ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

אנו, כעורכי דין הרשומים בלשכת עורכי הדין אשר עברו הכשרה מתאימה והוסמכו על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך יפויי כוח מתמשכים, בעלי הידע והמומחיות על מנת לייעץ באשר לשיקולים שצריכים להנחות אותך בקשר עם רכושך – האישי והעסקי – והאופן שבו אתה רוצה שייראו חייך עת לא תוכל "להבין בדבר". 

WhatsApp
ברוכים הבאים למשרד ניצן בר-אילן חברת עורכי דין
לכל שאלה מוזמנים לשלוח לנו הודעה
דילוג לתוכן