דיירות מוגנת

עסק מסחרי לעיתים נשען על זכויות וחובות הדיירות מוגנת. הן הדייר המוגן, הן בעל הבית והן רוכש של הנכס מעוניינים להבין טוב יותר את זכויותיהם וחובותיהם בכל נקודת זמן. כאשר ההחזקה במקרקעין הינה מכוח דיירות מוגנת יש לבחון את כלל הסוגיות הרלבנטיות על מנת לפעול בדרך הטובה ביותר המשרתת את האינטרסים שלך. 

אנו כאן לתת לך את הייעוץ הטוב ביותר, בין אם הינך מוכר או רוכש עסק הנמצא בדיירות מוגנת, כדייר או כבעל הבית ולהבהיר עבורך את מצבך המשפטי בצורה הפשוטה ביותר.  

אם ברצונך לגלות מידע נוסף על האופן בו אנו יכולים לעזור, פשוט התקשר אלינו או מלא את הטופס המקוון שלנו

מהי דיירות מוגנת

החל משנות השלושים, במטרה להגן על שוכרים מפני מחירי השכירות המאמירים, נקבעו פקודות וחוקים שתחילתם עוד טרם הקמת המדינה שנועדו להתערב ביחסים שבין שוכרי נכסים, פרטיים ומסחריים, לבין בעלי נכסים בשני מישורים עיקריים. הארכה של תקופת השכירות תוך גריעה מזכויות בעלי הבתים להפסיקה וכן התערבות בשיעור גובה דמי השכירות. 

הוראות החוק גרמו להעברת חלק מזכויות הבעלות של הבעלים לדייר ויצירת שותפות כפויה ובכך יצרו חיכוך כלכלי מתמשך המשפיע על שווי זכויות של הצדדים. במהלך השנים חלו שינויים בחקיקה המקורית להגנת הדייר במגמה לצמצם את ההגנה לדיירים הן במישור של זכותם להחזיק בנכס והן בשיעור גובה דמי השכירות. 

זכות הדיירות המוגנת (להבדיל מזכות הבעלות) אינה בבחינת "זכות המקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין ולכן על מכירתה לא חלים מס שבח, רכישה וכן לא חל מע"מ. יחד עם זאת זכות דיירות מוגנת בעסקים חייבת במס רווחי הון משום שהזכות מהווה נכס לעניין סעיף 88 לפקודת מס הכנסה. מכר זכות הבעלות בנכס תפוס בדייר מוגן מהווה מכר "זכות במקרקעין" אך ייתכן ויחולו עליה הקלות והוראות מיוחדות בנסיבות מסוימות. 

ענייני דיירות מוגנת על פי רוב נוגעים לסוגיות הבאות:

 

  • פינוי דייר מוגן
  • שיעור דמי השכירות
  • העברת זכויות בדיירות מוגנת
  • חובות לתיקון הנכס
  • מיסוי

 

בדיירות מוגנת קיימת חשיבות רבה להבנה של הזכויות והחובות המוטלות על כל צד ולהנהלות הצדדים בכל נקודת זמן. כך, לשם הדוגמה, אי תשלום דמי שכירות אינה מהווה עילת פינוי של הדייר, אלא רק אם בעל הבית לא דרש את דמי השכירות בהתאם להוראות החוק. 

מרבית הסכסוכים הנובעים מדיירות מוגנת יתחילו במשא ומתן בין הדייר ובעל הבית ובהעדר הסכמה יימצאו את פתרונם במסגרת הליכים משפטיים המצויים בסמכותו של בית המשפט השלום לרבות ביושבו כבית הדין לשכירות. 

אנחנו כאן לעזור.

אנו יכולים לסייע לך, בין אם כדייר ובין אם כבעל נכס, לנקוט בפעולות ראשוניות חשובות על מנת להעמידך במצב הטוב ביותר האפשרי הן לקראת משא ומתן והן לקראת ההליך המשפטי לשם השגת המטרה הדרושה לך. 

WhatsApp
ברוכים הבאים למשרד ניצן בר-אילן חברת עורכי דין
לכל שאלה מוזמנים לשלוח לנו הודעה
דילוג לתוכן