שיתוף ופירוק במקרקעין

שיתוף במקרקעין יכול להיווצר כתוצאה מבעלויות הנובעות מירושת מקרקעין שחולקה בין מספר יורשים או מפעולה יזומה של צדדים שהקנו לעצמם ביחד את הזכויות במקרקעין. פירוק השיתוף הינה זכות יסודית של כל אחד מהשותפים ללא קשר לשיעור חלקו במקרקעין. המחוקק קבע העדפה לחלוקה בעין (חלוקה בפועל) של המקרקעין, כאשר הדבר אפשרי, באמצעות הסכם או צו בית משפט, על פני פירוק בדרך של מכירה. 

להסכם פירוק שותפות ולהליכים המשפטיים לפירוק השותפות השלכות רבות אשר על הצדדים לשקול במהלך פירוק השותפות ואנו יכולים לסייע לכם להבין טוב יותר את מצבכם המשפטי ולחתור לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. 

השירותים שלנו

  • עריכת הסכם שיתוף
  • עריכת הסכם פירוק שיתוף
  • ניהול הליכים משפטיים
  • ניהול ההליכים לפירוק שיתוף

 

בהסכם השיתוף עליכם לדעת מהם האפשרויות העומדות לפניכם לרבות האפשרות להגבלת הזמן בו כל אחד מהשותפים יהא רשאי לעתור לפירוק השיתוף. הסכם השיתוף ייקבע את זכויותיכם בנכס המקרקעין ומטבע הדברים יהיו לו השלכות ארוכות טווח. לכן רצוי להיוועץ עם עורך דין בשלב מוקדם ככל האפשר של התהליך. 

בין אם באמצעות עריכת הסכם פירוק שיתוף ובין אם באמצעות הליכים משפטיים. אנו נוכל לעשות שימוש בידע שלנו בעריכת הסכמי שתוף במקרקעין וכן בניהול סכסוכים על מנת לערוך עבורכם את הסכם השיתוף הנכון ביותר עבורכם. כמו כן, במקרה הצורך, לייצגכם בערכאות השיפוטיות, הן אם אתם אלו המעוניינים בפירוק השיתוף ובין אם פירוק השיתוף נכפה עליכם עקב בקשתו של השותף אחר. 

WhatsApp
ברוכים הבאים למשרד ניצן בר-אילן חברת עורכי דין
לכל שאלה מוזמנים לשלוח לנו הודעה
דילוג לתוכן