נאמנויות

על פי ההגדרה המסורתית של המשפט המקובל האנגלי – נאמנות נוצרת כאשר אדם (יוצר הנאמנות) מעביר  את הבעלות שלו בנכס לגורם אחר (הנאמן) של מנת שישלוט בנכס לטובת גורם שלישי (הנהנים). היוצר – נפרד מהבעלות ומהשליטה בנכסים. הנכסים – הופכים להיות נכסי הנאמנות בבעלותו של הנאמן המחויב לפעול בהם לטובת הנהנה. לנהנה – אין זכויות קנייניות בנכסי הנאמנות. הנאמן – מחויב לפעול בהתאם לתנאי הנאמנות שהוכתבו על ידי היוצר לטובת הנהנה או המטרה.

הגם שהמקור לדיני הנאמנויות בעולם הינו משפטי, עם השנים התפתחה פרקטיקה לעריכת נאמנויות כחלק מתכנוני מס ואין זה מפתיע, כי מושג הנאמנות לבש צורה ברורה יותר במסגרת פקודת מס הכנסה.  

מעבר לשיקולי המס הצרים, לנאמנות יתרונות רבים, ביניהם שמירה על נכסים, העברת נכסים מדור לדור, פיקוח לא ממשלתי, חופש בחירה ושליטה רבה יותר על נכסי הנאמנות גם לאחר מות היוצר, צדקה ונדבנות (פילנתרופיה). 

אנו נוכל לתת לכם את הייעוץ האם הנאמנות, על סוגיה השונים, מהווה את הכלי הנכון עבורכם לביטוי שאלותיכם בחייכם ולאחר מותכם. 

WhatsApp
ברוכים הבאים למשרד ניצן בר-אילן חברת עורכי דין
לכל שאלה מוזמנים לשלוח לנו הודעה
דילוג לתוכן